ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ

Το ενημερωτικό έντυπο που θα βρείτε παρακάτω περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκδήλωσης ΣΑΣΜ Forum «Τουρισμός & Νέοι Ορίζοντες», αλλά και τη συμμετοχή σας σε αυτήν.
Η εκδήλωση αποτελείται από 3 βασικές ενότητες:

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες αναλυτικά στο έντυπό μας: